จุดเริ่มต้นความมหัศจรรย์ที่เปล่งประกาย

เรื่องราวอันน่าทึ่งเริ่มต้นขึ้นจากประสบการณ์ในการรักษาของนายแพทย์แผนตะวันออก ที่ผู้ป่วยของเขาไม่เพียงหายจากอาการป่วย แต่ผิวกลับถูกฟื้นฟูได้อย่างน่าอัศจรรย์
ดร.โคว์ จึงอุทิศตนเพื่อค้นหากุญแจไขความลับของความมหัศจรรย์นี้ด้วยหัวใจที่แน่วแน่
ทุกๆหน้าของตำรายาแผนโบราณอันเป็นของขวัญจากรุ่นสู่รุ่นผสานกับเหล่าสมุนไพรที่ดร.โคว์ศรัทธา เป็นดั่งแสงนำทางในการค้นหาความมหัศจรรย์นี้
ทุกๆหน้าของตำรายาแผนโบราณอันเป็นของขวัญจากรุ่นสู่รุ่นผสานกับเหล่าสมุนไพรที่ดร.โคว์ศรัทธา เป็นดั่งแสงนำทางในการค้นหาความมหัศจรรย์นี้
และดร.โคว์ก็ตระหนักถึงปรัชญาการรักษาแบบโบราณว่าร่างกายที่แข็งแรงนั้นต้องอาศัยความสมดุลย์ของอวัยวะต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับผิวที่ต้องการความสมดุลแบบองค์รวม ทั้งในด้านของความชุ่มชื้น และอุณหภูมิภายใน
ด้วยความเข้าใจนี้ได้เติมเต็มหลักการเยียวยาผิวให้ชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง และอ่อนกว่าวัย อันเป็นดุจมนต์ขลังเบื้องหลังการปรนนิบัติผิวแบบองค์รวม และยังคงเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของจินีฟ
Arrow
Arrow
Slider