การรับประกัน

 • 1. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้แกะซีลพลาสติกออกเท่านั้น
 • 2. ระยะเวลารับประกันภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า *อ้างอิงจากหมายเลขติดตามพัสดุของบริษัทจัดส่ง
 • 2. สำหรับการสั่งซื้อที่มีการจัดส่งแบบมาตรฐานเท่านั้น
 • 3. สินค้าจัดโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเป็นกรณีไป
 • 4. มีผลเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • 5. ค่าจัดส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่เกิดขึ้นในกรณีไม่พอใจสินค้า ผู้อ้างสิทธิรับประกันเป็นผู้รับผิดชอบ
 • 6. การรับประกันใช้ได้กับการสั่งซื้อที่ทำรายการและชำระเงินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 • 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหากพบว่าผู้ที่สั่งซื้อไม่มีอำนาจในการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการใช้ข้อเสนอนี้อย่างไม่เหมาะสม
 • 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติรับคืนสินค้า
 • หากพบผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  • ขั้นตอนที่1 แจ้งความประสงค์ให้เราทราบ ทั้งนี้ระยะเวลารับประกันภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า *อ้างอิงจากหมายเลขติดตามพัสดุของบริษัทจัดส่ง
  • ขั้นตอนที่ 2  เราจะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการเพื่อแจ้งผลอนุมัติ
  • ขั้นตอนที่ 3 ส่งคืนสินค้ามาตามที่อยู่บริษัทฯ ที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ *โปรดหีบห่อผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อป้องการการแตกเสียหาย
  • ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความชำรุด เพื่อแก้ไขเบื้องต้น *หากพบว่าไม่สมารถแก้ไขได้ เราจะส่งผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ไปให้ท่านทันที 
 1. -ความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
 2. -การเปลี่ยนหรือคืนที่เกินกว่าระยะเวลารับประกันที่กำหนด
 3. -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเกินกว่าร้อยละ 20 
 4. -ผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศ

การจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งเฉพาะในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าจัดส่งต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ 
 • จัดส่งมาตรฐานถึงบ้านภายใน 1-2 วันทำการ
  • -ค่าจัดส่ง 100 บาท (เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) 
  • -ค่าจัดส่ง 150 บาท (นอกเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)
หมายเหตุ: ในช่วงเวลาเทศกาล หรือช่วงจัดโปรโมชั่น ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนได้
 • -ค่าธรรมเนียม 100 บาทจะถูกเพิ่มลงไปในคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
 • -เฉพาะพื้นที่จัดส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • -รับชำระเป็นเงินสด เท่านั้น